F | D

Udruženje REPER – L’Association REPER

Promocija zdravlja i prevencija

Download PDF

«Zbog tehničkih razloga, prijevod vrijedi za srpki, hrvatski i bosanski jesik.»

Ko smo mi

REPER nastoji da promoviše kvalitetan i harmoničan socijalni život svakog člana društva, imajući u vidu rizike koje odredjena ponašanja, stavovi ili konzumiranja nose sa sobom. Bazirajući se na humanističkoj filozofiji, naše udruženje podstiče razvoj samopoštovanja i lične afirmacije, integrisanja u društvu i zadovoljenja potreba pojedinca ili grupe. Poštovanje slobode, različitosti i prava čoveka na obrazovanje i na zdravlje, predstavljaju ključnu osnovu našeg rada.

Šta nam je cilj

REPER je udruženje iz Fribourg-a osnovano 2006. godine ujedinjenjem LIFAT-a i RELEASE-a. Priznati smo kao udruženje o društvenoj korisnosti i uz mandat Državnog saveta Kantona Fribourg, finansijski nas podržavaju Grad i Kanton. Udruženje je nezavisno od bilo kojeg političkog ili konfesionalnog uticaja.

REPER-ov cilj je promocija zdravlja i razvoj svih korisnih aktivnosti za prevenciju zavisnosti ili rizičnih situacija:

 • afektivni ili relacioni nedostaci
 • zavisnosti
 • isključenje iz društva i stigmatizacija
 • neostvarivanje zaposlenja ili školovanja

Kako radimo

REPER je aktivan u pet različitih sektora delatnosti i raspolaže ekipom od oko četerdeset profesionalnih saradnika kao što su socio-kulturni animatori, vaspitači, nastavnici, psiholozi, socio-profesionalni edukatori i socijalni radnici.

Ohrabrujemo i podržavamo mlade na putu da ostvare slobodan, autonoman i uravnotežen život. U tom cilju saradjujemo sa odraslima koji su nam od važne pomoći u ovom procesu.

Smatramo posebno važnim interdisciplinarnost i partnerstvo u unutašnjoj organizaciji kao i u odnosima sa našom publikom, partnerima ili institcuijama koje nas angažuju. Radi se o zajedničkom osmišljavanju novih načina za rešavanje problema u kreativnom, realističnom i kooperativnom duhu.

Naših pet sektora delatnosti, ukratko...

Informacije i projekti – Information & Projets

Ciljna grupa

 • Škole: učenici, nastavnici, medijatori, školska uprava
 • Svet sporta, klubovi, sportska udruženja, treneri, instruktori
 • Organizatori proslava i restorateri
 • Domovi i obrazovne institucije
 • Javne institucije, udruženja
 • Preduzeća
 • Omladina, roditelji, odrasli
 • Obrazovni centri: HES (Visoka škola za socijalno obrazovanje), profesionalne škole, Univerzitet itd.

Usluge

 • U okviru promovisanja zdravlja i prevencije rizičnih ponašnja i tendencija ka zavisnosti (alkohol, marihuana, duvan, nasilje, video-igre itd.):
 • Obaveštenja i dokumentacija
 • Saveti i orijentacija
 • Projekti za prevenciju i promovisanje zdravlja
 • Praćenje projekata
 • Edukacija

Prisustvo na ulici & Realizacije – Rue & Réalisations

Ciljna grupa

 • Mladi od 14 do 25 godina i njihovi najbliži (12 do 13 godina, samo sa programom «Zajednički izlazak i medjusobno poštovanje», «Sortir Ensemble et Se Respecter», «SEESR»)
 • Društveni kolektivi: opštine, kvartovi, udruženja itd.

Usluge

 • Edukativna ekipa na raspolaganju
 • Kreativni ateljei: ples, muzika, boks
 • Ateljei za zdravlje, fotografiju, izgled (look) i seksulanost
 • Programi prevencije: «Zajednički izlazak i medjusobno poštovanj » («Sortir Ensemble et Se Respecter», «SEESR»), tehnike za odabir daljnjeg školovanja ili traženje posla – F3Plus
 • Redovno prisustvo na mestima okupljanja
 • Informacije i saveti
 • Pratnja uz podršku pojedincima ili grupama
 • Analiza problematičnih situacija kod mladih i pronalaženje rešenja
 • Podrška u realizaciji projekata i animacija

Centri za društveno-kulturnu animaciju – Centres d’animation socioculturelle

Ciljna grupa

 • Deca i omladina
 • Ostalo stanovništvo

Usluge

 • Doček u slobodnim aktivnostima
 • Organizacija centra za slobodne i društvene aktivnosti na sedmičnom nivou za različite starosne grupe
 • Kulturne inicijative
 • Podrška i jačanje kulturnih inicijativa
 • Ateljei i projekti
 • Preko specifičnih aktivnosti u okviru centara korisnici ostvaruju razvoj i vrednovanje sopstvenih sposobnosti i postaju učesnici u socijalnoj koheziji
 • Jačanje rada udruženja
 • Podrška i jačanje socijalne mreže na lokalnom nivou

Profesionalna pred-edukacija – Préformation Profesionnelle

Ciljna grupa

 • Mladi koji su završili obavezno školovanje

Usluge

 • Coaching za profesionalnu orijentaciju i izrada edukativnog projekta
 • Testiranje predprofesionalne prakse u okviru staža u preduzećima
 • Održavanje i poboljšanje znanja stečenih u školi
 • Razvoj ličnih stavova i sposobnosti koja mogu pomoći u prilagodjavanju radnoj sredini
 • Saradnja sa odgovarajućom primarnom i sekundarnom mrežom
 • Specifične aktivnosti u domenu prevencije i promocije zdravlja koje podstiču dinamiku grupe kao način intervencije

Resursi & Razvoj (program Choice) – Ressources & Dévelppement (le programme Choice)

Ciljna grupa

 • Adolescenti od 12 do 17 godina, sa posebnim poteškoćama u školi i sa rizikom za prekid školovanja
 • Porodice
 • Škola i lokalna sredina

Usluge

 • Pojedinačni ili grupni razgovori
 • Rad zajedno sa grupom sa temama kao što su medjusobni odnosi, komunikacija, motivisanost, zavisno konzumiranje i agresivnost
 • Umrežavanje svih aktera u procesu
 • Coaching za nastavnike

Naše usluge su na francuskom. Na vaš zahtev, možemo angažovati prevodioce radi olakšavanja komunikacije tokom susreta ili informativnih večeri za prevenciju.

Za sva dodatna obaveštenja možete stupiti u kontakt sa nama:

Cliquer pour afficher l'adresse dans Google Maps

Udruženje REPER – Association REPER

Rue Hans-Fries 11 1700 Fribourg

Tel : 026 322 29 01 
Fax : 026 323 18 97

Courriel : info@reper-fr.ch

Site internet : www.reper-fr.ch