F | D

REPER Derneği – L’Association REPER

Sağlık gelişimi ve koruyucu önlemler

Download PDF

Biz kimiz?

Bazı alışkanlıkların, davranışların ve zararlı madde kullanımının yarattığı risklere karşı, REPER, her bireyin kendini iyi hissetmesi, uyumlu sosyal bir yaşantıya sahip olması için çalışır. Hümanist bir felseden yola çıkarak, her kişi ve grubun kendine saygı ve güven duymasına, uyum ve gelişimine yardımcı olur. Özgürlüğe, farklılığa, insanoğlunun eğitim ve sağlık hakkına saygı duyma çalışmamızın temelini oluşturur.

Görevlerimiz

REPER, Fribourg’ta etkinlik yürüten, 2006 yılında LIFAT ve RELEASE kuruluşlarının birleşmesiyle oluşan bir dernektir. Fribourg Kantonu Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirilen derneğimiz kamuya yararlı dernek statüsünde olup Fribourg Belediyesi ve Kanton Hükümetinden parasal destek almaktadır. Her türlü politik ve dini inanıştan bağımsızdır.

REPER’in amacı, insan sağlığının iyileştirilmesi, madde bağımlılığı ve diğer risk taşıyan durumların önlenmesi için her türlü önlemi araştırıp geliştirmektir. Örneğin:

 • Duygu ve ilişki eksikliği
 • Bağımlılık
 • Toplumsal dışlama ve aşağılama
 • İşsizlik ve formasyon yokluğu

Çalışma yöntemimiz

REPER’in yaklaşık kırk kişilik kadrosu, beş ekip halinde çalışan, toplumsal kültür uzmanlarından, eğitimcilerden, öğretmenlerden, psikologlardan, meslek eğitimi uzmanlarından, sosyal yardım görevlilerinden oluşmaktadır.

Biz, gençleri, özgür, bağımsız ve dengeli bir yaşam kurmaları için destekliyoruz. Bu çerçevede, kendilerini yardımcı kişi olarak gördüğümüz yetişkinlerle işbirliği yapıyoruz.

Hitap ettiğimiz kitle, işbirliği yaptığımız kişiler ve temsil ettiğimiz makamlarla olan ilişkilerimizde olduğu gibi, kuruluşumuzun iç işleyişinde de uzmanlaşmayı ve işbirliğini ön plana çıkarıyoruz. Burada, yaratıcılık, gerçekçilik ve ortak inşa anlayışıyla, sorunların çözümü için birlikte yeni çözüm yolları yaratma söz konusudur.

Kısaca, çalıştığımız beş alan şunlardır…

Bilgilendirme ve Projet – Information & Projets

Hedef kitle

 • Okullar: öğrenciler, öğretmenler, rehberler, okul yönetimleri
 • Sportif çevreler, klüpler, spor dernekleri, antrenörler, eğitmenler
 • Şenlik düzenleyicileri veya restoran sahipleri
 • Gençlik yurtları ve eğitim kuruluşları
 • Göçmen halk grupları, dernekler
 • Şirketler
 • Gençler, anne-babalar, yetişkinler
 • Mesleki eğitim alanları : HES (Yüksek Meslek Okulu), meslek okulları, üniversite, vb.

Hizmetler

Sağlık gelişimi alanında, risk taşıyan davranışların ve bağımlılığın önlenmesi (alkol, kenevir, tütün ürünleri, şiddet, bilgisayar/oyunlar, vb.):

 • Bilgilendirme ve yayınlar
 • Danışma ve yönlendirme
 • Sağlık gelişimi ve önlemler için projeler
 • Projelere eşlik etme
 • Eğitim
 • İlerle ve Gerçekleştir – Rue & Réalisations

Hedef kitle

 • 14 - 25 yaş arası gençler ve yakınları (12-13 yaş icin sadece «Birlikte Çıkma ve Karşılıklı Saygı», «Sortir Ensemble et Se Respecter», «SEESR»)
 • Toplumsal kurum ve kuruluşlar: belediyeler, mahalleler, dernekler, vb.
 • Hizmetler
 • Kabul ve eğitici danışmanlık
 • Yaratıcı atölyeler: dans, müzik, boks
 • Sağlık atölyeleri, değer kazandırıcı fotoğraf, dış görünüm ve cinsellik
 • Önleyici programlar: «Birlikte Çıkma ve Karşılıklı Saygı» («Sortir Ensemble et Se Respecter», «SEESR»), formasyon veya iş arama teknikleri – F3Plus
 • Ortam yaşam alanlarında düzenli gözlemleme
 • Bilgilendirme ve danışma
 • Bireysel ve toplu olarak eşlik etme
 • Gençlik dönemine bağlı sorunlu durumların analizi ve çözüm arayışı
 • Projelere ve etkinlik düzenlemelerine destek

Sosyal ve kültürel etkinlik merkezleri – Centres d’animation socioculturelle

Hedef kitle

 • Çocuklar ve gençler
 • Her kesimden halk

Hizmetler

 • Serbest kabul
 • Farklı yaş grupları için serbest ve rahat kabul alanlarında haftalık etkinlikler
 • Kültürel çalışmalar
 • Kültürel çalışmaların desteklenmesi ve güçlendirilmesi
 • Atölye ve projeler
 • Kabul merkezleri, özel etkinlikler çerçevesinde, bu yerlere gelen gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri, değerlendirmeleri ve sosyal uyumun aktörleri olmaları için onlara yardımcı olurlar.
 • Ortak iş yapma anlayışını güçlendirme
 • Kişinin yakın çevredeki sosyal ağın desteklenmesi ve güçlendirilmesi.

Mesleki Öneğitim – Préformation Porfessionnelle

Hedef kitle

 • Zorunlu eğitim-öğretim çağını bitirmiş gençler

Hizmetler

 • Mesleki yönlendirme ve bir mesleki eğitim projesi hazırlamak için destek
 • İşyerlerinde staj yapmak suretiyle bir mesleki faaliyet deneyimi düzenlemek
 • Okul bilgilerinin tazelenmesi ve geliştirilmesi
 • İş dünyasına katılımı kolaylaştıran girişimlerin ve kişisel yeteneklerin geliştirilmesi
 • Aile ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği yapma
 • Sağlık gelişimi ve koruyucu önlemler alanında, grup dinamiğini müdahele aracı olarak öne çıkararak, hedefi belirlenmiş özel etkinler düzenleme

Kaynaklar ve Gelişme (Choice programı) – Ressources & Développement (le programme Choice)

Hedef kitle

 • Okul yaşamında zor durumda olan ve okulu bırakma sınırına gelmiş 12 - 17 yaş arası gençler
 • Aileler
 • Okul ve yakın çevre ağı

Hizmetler

 • Bireysel görüşmeler ve aile görüşmeleri
 • İletişim kurma, haberleşme, heveslendirme (motivasyon), bağımlılık yapan madde kullanımı, şiddet gibi konular üzerinde grup dinamiği yöntemiyle çalışma
 • İletişim ağı ile çalışma
 • Öğretmenlere destek

Hizmetlerimiz Fransızca dilinde verilmektedir. İsteğiniz üzerine, görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları sırasında daha iyi anlaşmak amacıyla bir tercüman çağırabiliriz.

Daha geniş bilgi için bizimle ilişkiye geçiniz :

Cliquer pour afficher l'adresse dans Google Maps

REPER Derneği – Association REPER

Rue Hans-Fries 11 1700 Fribourg

Tel : 026 322 29 01 
Fax : 026 323 18 97

Courriel : info@reper-fr.ch

Site internet : www.reper-fr.ch